Historie DGW

De naam van onze vereniging is officieel: Jeu de Boules Club “De Goede Worp”, maar in de praktijk heeft men het altijd over D.G.W. Formeel is onze vereniging opgericht in 1977, maar daarvoor was er al een clubje liefhebbers actief bezig met de sport, als onderafdeling van de wijk- en buurtvereniging “Het Zuiderpark”, onder de toepasselijke naam: “LAAT ZE MAAR ROLLEN”.

Vanaf de oprichting (1 oktober 1977) tot en met eind 1997 had de Jeu de Boules Club “De Goede Worp” haar domicilie aan de Zuidlarenstraat Den Haag, op de locatie waar ook de Atletiekvereniging  “SPARTA”  gehuisvest was.

Aanvankelijk werden daar, op de voormalige kogelslingerbaan (13 x 16 meter), twee baantjes uitgezet, hetgeen voorlopig genoeg geacht werd om een eigen club op te richten.

Na 10 jaar (1987) telde DGW ca. 200 leden en men had op dat moment de beschikking over 34 boulesbanen aan de Zuidlarenstraat.

Zo rond 1997 had de gemeente Den Haag een bebouwingsplan ontwikkeld, dat gebouwd moest worden op het voormalige terrein van Sparta en DGW, hetgeen eind 1999 gerealiseerd was.

DGW moest in 1997 dus gaan verhuizen en kon het terrein aan de Hengelolaan 1061 gaan ombouwen tot een jeu de boules terrein en aanvangen met de renovatie van de leegstaande kantine  van de vroegere vereniging V.V. Kwiek.

Aan een van de leden van DGW werd gevraagd een fotorapportage te maken van de opbouw van de jeu de boules banen en de kantine. Een ander lid nam het maken van een video hiervan voor zijn rekening.

Op het terrein werd het boules terrein globaal uitgezet door de firma De Jong en de Wilde (waar een van de leden van DGW werkzaam was, die ook zeker – samen met andere leden – zijn steentje heeft bijgedragen aan de opbouw). Daarna konden de drainage werkzaamheden op het terrein aanvangen. Deze drainage werd aangebracht op 60 centimeter onder het maaiveld en bestaat uit 60 millimeter drain + polyprop vezelmantel. Deze bemanteling verteert niet en zal niet dichtslibben. Daarna  kon het terrein worden gefreesd en afgegraven.

De kantine, die eruitzag als een sloop-pand, werd verder gesloopt. Dat hield in, dat de toiletten, de plafonds, de muren, de kasten en de restanten, van wat ooit een keuken was, verdwenen. Ook de fundering van de kantine moest worden gesloopt. De resten hiervan werden gedeponeerd op de plaats waar later de hal zou worden gebouwd en dat gedeelte van het terrein kon – na opruiming – voorlopig dienstdoen als parkeerterrein.

Het opbouwen van de kantine kon worden aangevangen en vanaf 30 mei 1998 was  de nieuwe locatie van De Goede Worp zo goed als af.

Op 6 juni 1998 werd een feestelijke  “Open Dag” georganiseerd en konden de leden, de toekomstige leden en de buren kennis komen maken met het nieuwe onderkomen van Jeu de Boules Club “De Goede Worp”.

Video van de verbouwing